AquaProof  2K PLUS
Предишен продукт
Следващ продукт
Aquaguard  PRO
 

AquaProof
2K

ДВУКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
 
Предимства:

  • Подходящ за употреба при водозадържащи структури и сутерени
  • Подходящ за вътрешно и външно полагане
  • Ефективна преграда срещу въглероден диоксид, хлоридни йони и вода
  • Рентабилен, бързо и лесно се нанася
  • Позволява на водните пари да преминават през структурата (дишаща)

Описание на продукта:
AquaProof 2K е двукомпонентно гъвкаво, циментово покритие с модифициран полимер, което се използва за хидроизолация на вътрешни и външни структури.

Употреба

Специално създадена за защита на подземни помещения.

Подходяща и за защита от положителен и отрицателен воден напор мазета, изби, бани в мазета, гаражи, фундаменти, канализационни и отводнителни конструкции. Предпазва конструкцията и зидарията от карбонизация и разрушителното влияние хлорните йони и солите във водата. За всякакви минерални основи.

Опаковка

oпаковка (комплект)  20 kg
компонент 1: пластмасова туба 5 kg
компонент 2: книжна торба 15 kg

Разход на материал


Разход на квадратен метър
3.6 kg / m2
Покривност на опаковка от 20 kg
5.5 m2
Дебелина на нанасяне (2 слоя x 1 mm)
2.0 mm

Срок на годност

AquaProof 2K има годност 12 месеца, при съхранение между +5 и 30 °C.

Важни бележки

AquaProof 2K не се полага върху замръзнала основа и при околна температура под 5 °С или при очаквано спадане под 5 °С.

Стандарт

  • EN 14891 CM01P
  • EN 1504-2 метод (принцип) (PI);(MC);(RC) C

Технически данни EN 14891

Първоначална якост на сцепление след отлежаване при нормални условия ≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след потапяне във вода  ≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след термично третиране при 70°C
≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след цикли замразяване/ размразяване
≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след контакт с варовита вода
≥ 0.5 N / mm2
Водонепропускливост при
150 kPa
не пропуска
Способност за премостване на пукнатини при нормални условия 20˚C и 50% отн. вл.> 0,75 mm
Способност за премостване на пукнатини при ниски температури   
- 5˚C
> 0,75 mm
Якост на сцепление след контакт с хлорирана вода
≥ 0.5 N/mm2

Технически данни EN 1504-2

Якост на сцепление с бетонна основа1,46 N/mm2
Способност за премостване на пукнатини: при      -10˚CКлас A2  > 0,25мм 
Способност за премостване на пукнатини: при      -20˚C
Клас A1  > 0,1мм 
Устойчивост на температурен шок
при 70°C
≥ 1,5 N/mm2
Коефициент на водопропускливост 
< 0,1 kg/m2.h0.5
Пропускливост на водни пари: Дебелина на еквивалентен слой въздух в условията на дифузия SD (м): 
Клас I: SD < 5 m (паропропускливост)
Определяне на пропускливостта на въглероден двуокис (CO2) - дифузия в еквивалентна дебелина на въздуха SDCO (м):
> 50
Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди
0,0354


Инструкции за работа

Подготовка на повърхността:
Всички повърхности трябва да бъдат почистени от замърсявания.
Трябва да се отстранят всякакви следи от чужди елементи, частици и органика. Това се постига най-добре чрез почистване с водна струя под налягане или чрез лека сачмоструйна обработка.
Натрошените и повредени бетонови участъци трябва да бъдат възстановени с подходяща санираща система с ниска пропускливост на DCP, преди да се започне покритието.

Грундиране:
Не е необходим специален грунд, но повърхността, която ще се обработва, трябва предварително да се накисне с чиста вода.

Смесване:
За по-добро смесване е необходимо да се използва механична бъркалка с подходяща лопатка за разбъркване.
В чист контейнер са налива течната съставка на AquaProof 2K. Прахообразният компонент се добавя бавно към течността като едновременно се разбърква с нискоскоростна бъркалка. Смесването продължава около 3 минути до достигане на равномерна консистенция.

Приложение:
AquaProof 2K се нанася с четка или спрей-машина. Материалът трябва добре да се заглади към повърхността като движението е в една посока. Разстланият материал не трябва да бъде прекалено тънък.
Когато материалът започне да се провлачва, не се добавя вода, а се навлажнява отново повърхността.
Първият слой е необходимо да се остави да втвърдява една нощ, преди да се нанесе вторият слой.
Ако престои по-дълго време или слоят е прекалено изсъхнал, е необходимо да се накисне отново с чиста вода преди да се нанесе втория слой.
Вторият слой се полага с четка, по аналогичен начин, но за предпочитане перпендикулярно на предишния, за постигане на по-добро сцепление и покритие.


Изтегли файлСвързани продукти
Как се прави

Как да хидроизолирате и облепите баня или влажно помещение с плочки?

Баните са подложени на често мокрене и постоянна висока влажност. Товаспособства развитието на микроорганизми, за чието отстраняване се използватагресивни химически препарати. От своя страна комбинирането на факторитепостоянна влажност и агресивни препарати влияе крайно негативно на...

Виж повече

Как да залепя плочки, без да махам старите?

С лепилата за плочки на Дон Констръкшън Продуктс вече можете даположите новите плочки директно върху старите. Ползите, които ви носи това са много, като например: времето за ремонт се съкращава с над 60%, отпадат сериозни разходи за разкъртване на старите плочки, извозване на строителния боклук,...

Виж повече
Връзка с Don Construction Products


Име *
Е-Мейл *
Телефон
Адрес
Причина
Съобщение  
Сигурност *
Дон Констракшън Продуктс 
България ЕАД

Централен офис

Понеделник - Петък: 9:00 - 17:30

София 1582, България
Проф. Цветан Лазаров 152
Техно Парк София, ет.3
Тел: +359 2 870 2782
         
info.bulgaria@dcp-int.com

Въпроси за продукти

+359 2 870 2782

Форма

Кликни тук