Aquaguard  PRO
Предишен продукт
Следващ продукт
AquaProof Tape FLEX
 

AquaProof 
1K

ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
 
Предимства:
  • Еднокомпонентна, лесна за нанасяне
  • Отлична връзка към порьозни и непорьозни основи
  • Предпазва бетонни конструкции и зидарии от карбонизация, хлоридни йони и вода
  • Позволява на водните пари да преминават през структурата (дишаща)

Описание на продукта:
AquaProof 1K еднокомпонентна циментова хидроизолация, модифицирана с полимери.

Употреба

Специално създадена за защита на надземни помещения от покачваща се влага от почвата.

Подходяща и за хидроизолация на бани, влажни помещения, складове, ревизионни помещения, обмазване на колони, за всякакви циментови основи.
Защитава от земна влага, положително налягане и ненапорна вода всякакви циментови и бетонни основи. Предпазва ги от карбонизация и проникване на хлорни йони и соли.
Само за вътрешна употреба.

Опаковка

Пластмасова кофа 5 / 10 / 20 kg

Разход на материал


Разход на квадратен метър
2.7 kg / m2
Покривност на опаковка от 5 / 10 / 20 kg
1.9 / 3.8 / 7.5 m2
Дебелина на нанасяне  (2 слоя x 1 mm)
2.0 mm

Срок на годност


AquaProof 1K в оригиналните си и неотваряни опаковки има годност от 12 месеца, при съхраняване в сухи складови помещения с температури между 5 и 30 °С. 

Важни бележки


AquaProof 1K не се нанася върху замръзнали oснови, както и при околни температури под 5 °С или очаквано понижение под 5 °С.

Зоната на полагане на AquaProof 1K не трябва да бъде излагана на течаща вода по време на работа с материала.

Покритието AquaProof 1K може да бъде потопено под вода след
5 - 7 дни, в зависимост от околната температура и относителната влажност на въздуха.

Стандарт

  • EN 14891
  • EN 1504-2 

Технически данни EN 14891

Първоначална якост на сцепление след отлежаване при нормални условия 
≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след потапяне във вода  ≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след термично третиране при 70°C≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след цикли замразяване/ размразяване
≥ 0.5 N / mm2
Якост на сцепление след контакт с варовита вода
≥ 0.5 N / mm2
Водонепропускливост при
150 kPa
не пропуска
Способност за премостване на пукнатини при нормални условия 20˚C и 50% отн. вл.
> 0,75 mm
Якост на сцепление след контакт с хлорирана вода≥ 0.5 N/mm2
Техническите данни са определени при температура от 25 °C.

Технически данни EN 1504-2

Якост на сцепление с бетон - след 28 дни при 20˚C и 50% отн. вл.2.15 N/mm2
Способност за премостване на пукнатини: при      -20˚C
Клас A1  > 0,1мм 
Устойчивост на температурен шок
при 70°C
≥ 1,5 N/mm2
Пропускливост на водни пари: Дебелина на еквивалентен слой въздух в условията на дифузия SD (м): 
Клас I: SD < 5 m (паропропускливост)
Определяне на пропускливостта на въглероден двуокис (CO2) - дифузия в еквивалентна дебелина на въздуха SDCO (м):
> 50
Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди
0,0071


Инструкции за работа


Подготовка на повърхността:
Всички повърхности трябва да бъдат почистени от замърсявания, от чужди елементи, частици и органика. Това се постига най-добре чрез почистване с водна струя под налягане или чрез лека сачмоструйна обработка.
Натрошените и повредени бетонови участъци трябва да бъдат възстановени с подходяща санираща система на DCP, преди да се положи покритието.

Грундиране:
Не е необходим специален грунд, но повърхността, която ще се обработва, трябва предварително да се водонапие.

Смесване:
За по-добро смесване е необходимо да се използва механична бъркалка с подходяща лопатка за разбъркване.
В чист контейнер се налива определеното количество вода. AquaProof 1K се добавя бавно към течноста като едновременно се разбърква с нискоскоростна бъркалка. Смесването продължава около 3 минути до достигане на равномерна консистенция.

Приложение:
AquaProof 1K се нанася с четка или спрей-машина. Материалът трябва добре да се заглади към повърхноста като движението е в една посока.
Разстланият материал не трябва да бъде прекалено тънък. Първият положен слой трябва да е с дебелина на мокрия пласт 1 mm. Когато материалът започне да се провлачва, да не се добавя вода, а да се навлажни отново повърхността.
Първият слой е необходимо да се остави да втвърдява поне 3 до 5 часа, в зависимост от околната температура, преди да се нанесе вторият слой. Ако слоят е прекалено изсъхнал, е необходимо да се накисне отново с чиста вода преди да се нанесе втория слой.
Когато се полага с четка, вторият слой се нанася перпендикулярно на предишния, за постигане на по-добро сцепление и покритие.
За постигане на гладък краен вид се препоръчва повърхността да се заглади с мистрия непосредствено след нанасянето на втория слой. Крайната дебелина на хидроизолацията след двете покрития трябва да бъде 2 mm.


Изтегли файлСвързани продукти
Как се прави

Как да хидроизолирате и облепите баня или влажно помещение с плочки?

Баните са подложени на често мокрене и постоянна висока влажност. Товаспособства развитието на микроорганизми, за чието отстраняване се използватагресивни химически препарати. От своя страна комбинирането на факторитепостоянна влажност и агресивни препарати влияе крайно негативно на...

Виж повече
Връзка с Don Construction Products


Име *
Е-Мейл *
Телефон
Адрес
Причина
Съобщение  
Сигурност *
Дон Констракшън Продуктс 
България ЕАД

Централен офис

Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00

София 1582, България
Проф. Цветан Лазаров 152
Техно Парк София, ет.3
Факс: +359 2 870 2761
Тел.:   +359 2 870 2782

info.bulgaria@dcp-int.com

Въпроси за продукти

+359 2 870 2782

Форма

Кликни тук