Предишен продукт
Следващ продукт
 

Florcrete Antifreeze
FS

УСКОРЯВАЩА СВЪРЗВАНЕТО ДОБАВКА ЗА БЕТОН
 
Предимства:
  • Полагане на бетон в зимни условия
  • Ускорява набирането на якост
  • Не съдържа хлориди, пази армировката 
Описание на продукта:
Flocrete Antifreeze FS е течна, многокомпонентна, химична добавка за бетон. Не съдържа хлориди.

Употреба

Flocrete Antifreeze FS се препоръчва при:

  • полагане на бетон при зимни условия
  • армиран бетон, полаган с бетон помпа
  • напрегнати бетони
  • изисквания за ускорено набиране на якост

Опаковка

пластмасова бутилка 1.4 kg
пластмасова туба 3.3 / 7 / 27 kg

Срок на годност

Flocrete Antifreeze FS има годност от минимум 12 месеца, при съхранение в сухи условия, в оригинални неотворени опаковки.

Важни бележки

Flocrete Antifreeze FS може да се използва с всички видове портландцименти и цимент-заместващи материали.

Flocrete Antifreeze FS е съвместим с други подобрители, произведени от DCP. Ако се използват повече от една добавки в същата циментова смес, те трябва да се прибавят поотделно.

Стандарт

  • EN 934-2
  • ASTM C494, Type C

Технически данни

Вид
светло кафява течност
Температура на замръзване
-30 °C
Специфично тегло
1.35 ± 0.03
Съдържание на хлориди
нулево
Въздуховъвличане
обикновено по-малко от
2 % допълнителен въздух
се въвлича при нормални
дозировки
Техническите данни са определени при температура от 25 °C.

Инструкции за работа

Flocrete Antifreeze FS се прибавя към направната вода и заедно с нея се въвлича в бетоновата смес.

Дозировка:
За да отговаря на специфичните изисквания, оптималната дозировка на Flocrete Antifreeze FS трябва винаги да се определя чрез проби, като се използват материалите и условията, при които ще се прилага на практика.
Количеството на  Flocrete Antifreeze FS се определя като процент от масата на циментa в бетона. Препоръчително е то да е в рамките на 1 - 3%, в зависимост от външната температура.
Дозировки извън посочените могат да се ползват с цел спазване на точно определени изисквания.

Почистване:
Разливания на Flocrete Antifreeze FS трябва да се попият в пясък или пръст, а след това да се транспортират в подходящи резервоари. Изхвърлянето на отпадъчен материал да се осъществява според местното екологично законодателство.
Flocrete Antifreeze FS не трябва да се излива в канализацията, нито в открити водоеми.Изтегли файлСвързани продукти
Как се прави

Връзка с Don Construction Products


Име *
Е-Мейл *
Телефон
Адрес
Причина
Съобщение  
Сигурност *
Дон Констракшън Продуктс 
България ЕАД

Централен офис

Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00

София 1582, България
Проф. Цветан Лазаров 152
Техно Парк София, ет.3
Факс: +359 2 870 2761
Тел.:   +359 2 870 2782

info.bulgaria@dcp-int.com

Въпроси за продукти

+359 2 870 2782

Форма

Кликни тук