Concrete Industrial Ground Floor 


How to


Used products
See more How to


How to waterproof and apply tiles in bathroom or wet room?

Баните са подложени на често мокрене и постоянна висока влажност. Това способства развитието на микроорганизми, за чието отстраняване се използват агресивни химически препарати. От своя страна комбинирането на факторите постоянна влажност и агресивни препарати влияе крайно негативно на всички...

See more

How to apply tiles on outside terraces?

Облицоването с плочи на тераси при външни условия има специфики, които трябва да бъдат стриктно спазвани, за да бъде крайният резултат удовлетворителен и дълготраен.Какви са особеностите?Когато слънцето огрява терасата, бетонът се разширява с 2 mm на всеки метър при покачване на температурата от 20...

See moreConnect with Don Construction Products


Name *
Email *
Phone
Address
Reason
Request  
Security Code *
Don Construction Products Bulgaria EAD

Sales office

Monday - Friday: 9:00 - 18:00

Sofia 1582, Bulgaria
152 Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Techno Park Sofia
Fax: +359 2 870 2761
Tel.:   +359 2 870 2782

info.bulgaria@dcp-int.com

Technical support

+359 2 870 27 82

Contact form

Get Contact Form